Veelgestelde vragen
Waarom wordt de Vosheuvel200 georganiseerd?
De Vosheuvel scholen gaan samen. Wat we zeker weten is dat er één SO-school en één VSO-school over blijft. Maar hoe we die nieuwe scholen vorm gaan geven dat bepalen we samen met iedereen die betrokken is bij de scholen. Daarom brengen we die allemaal bij elkaar tijdens de Vosheuvel200. Om zo tot een gezamenlijke school te komen waar we allemaal achter staan.
Waarom heet het de Vosheuvel200?
We hopen met 150 tot 200 deelnemers aan de slag te gaan en het gaat over de Vosheuvelscholen.
Voor wie is de Vosheuvel200?
De conferentie is voor iedereen die belang heeft bij de Vosheuvel scholen. Dat zijn:

 • Ouders/verzorgers van leerlingen van de Koninging Emmaschool, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs en de Dr. A van Voorthuysenschool Speciaal Onderwijs en de van Voorthuijsenschool Voortgezet Speciaal Onderwijs.
 • Leerlingen
 • Medewerkers 
 • Bestuur
 • Zorgverleners, denk aan ergotherapeut, logopedist, zorgmedewerkers etc.
 • Externe relaties, zoals stagebedrijven, gemeente etc.
 • Waarnemers/pers De Vosheuvel200 is een besloten bijeenkomst. Ben je van de pers of wil je graag komen kijken? Meld je dan aan via het speciale pers/waarnemersformulier.
Gaat de Vosheuvel200 over de nieuwbouw?
Nee, de Vosheuvel200 gaat over het samenvoegen van de SO en VSO van de Emmaschool en de van Voorthuysenschool tot één SO-school en één VSO-school en wat we daar belangrijk voor vinden. Het gaat niet over het nieuwe schoolgebouw.
Wie organiseert de Vosheuvel200?
De Vosheuvel200 is een gezamenlijk initiatief van de scholen binnen het Vosheuvelcomplex, bestaande uit de Dr. A van Voorthuysenschool, Speciaal Onderwijs (onderdeel van Meerkring), Van Voorthuysenschool, Voortgezet Speciaal Onderwijs (onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs) en de Koningin Emmaschool, zowel Speciaal Onderwijs als Voortgezet Speciaal Onderwijs (onderdeel van PCOU Willibrord). Daarnaast zijn bij de praktische organisatie van de conferentie ouders, leerlingen en externe relaties betrokken.
Hulp en sponsoring van de conferentie is welkom. Meer weten? Stuur een mail naar info@vosheuvel200.nl
Praktische vragen over de Vosheuvel200 van 22 maart
Wanneer vindt de Vosheuvel200 plaats?
Donderdag 22 maart a.s. van 15.00 – 21.00 uur

De zaal gaat om 14.15 uur open. Zorg dat je op tijd bent, want we gaan om 15.00 uur van start. Het programma loopt tot 20.30 uur waarna we afsluiten met een hapje en drankje. Om 21.00 uur is de dag afgelopen.

Waarom een middag en avond?
Omdat we het gesprek zorgvuldig willen voeren nemen we de tijd. We hebben gekozen voor een middag en avond zodat het de deelnemers niet een hele werkdag kost of bijvoorbeeld een hele vrije zaterdag.
Hoe ziet het programma op 22 maart er uit?

Het eerste deel (15:00 uur tot 17.00 uur)

We starten aan tafels van 4 personen waarbij het vooral gaat om wat ons bezig houdt rondom de nieuwe school. In drie rondes van elk 20 minuten heb je het aan tafel over: Wat vind je belangrijk? Wat ervaar je als een probleem of een kans? Je hoeft niet met concrete oplossingen te komen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest genoemd zijn in het eerste deel. Deze tien thema’s werken we in het tweede deel verder uit.

Tweede deel (17.30 uur tot 20.30 uur)

Tijdens het tweede deel van het programma zijn de tafels verdeeld in de thema’s die we in het eerste deel benoemd hebben. Je mag zelf kiezen bij welk thema je aanschuift. Je zit aan een tafel van 8 personen en de thema’s worden omgezet in concrete initiatieven. Alle ideeën worden aan het einde van de dag verzameld. Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het meest belangrijk vinden.

Pauzes

Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar je wat kunt eten en drinken, naar het toilet kunt of even kunt ontspannen.

De tafelsecretaris

Aan tafel zit ook een tafelsecretaris. Dit is iemand die net als iedereen een uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan de Vosheuvel200. Daarnaast heeft deze persoon  zich ook opgegeven als tafelsecretaris en heeft daarvoor een training gevolgd. Deze persoon legt de uitkomsten van de gesprekken aan tafel (digitaal) vast.

Waar vindt de Vosheuvel200 plaats?
Activiteitencentrum de Korf, De Smidse 1, 3831 NT, Leusden
Wat doet een tafelsecretaris?

Tijdens het invullen van het formulier word je gevraagd of je ook deel wilt nemen als tafelsecretaris. Als tafelsecretaris doe je in het eerste deel gewoon mee met de gesprekken. Tijdens het tweede deel krijg je een extra taak. Jij maakt dan een verslag van het gesprek in het computerprogramma Prezi. Je volgt een verplichte training en je wordt op donderdag om 13.30 uur verwacht. Daar staat tegenover dat je een leuke gratis training krijgt en de kans om al wat andere deelnemers te leren kennen.

Wil je mee doen als tafelsecretaris? Geef dit aan in het aanmeldformulier.

Je kunt uit 2 momenten kiezen om de training te volgen:

 • 13 maart om 15:00 uur
 • 19 maart om 15:30 uur
Moet ik iets meenemen naar de Vosheuvel200?
Nee, de dag is geheel verzorgd. Het is wel handig om je smartphone, als je die hebt, mee te nemen. Er is geen wifi aanwezig, dus je moet gebruik maken van je eigen mobiele netwerk.
Moet ik zelf voor eten zorgen?
De scholen zorgen voor een eenvoudige maaltijd en ook voor koffie en thee en een hapje en drankje aan het einde van de dag.
Ik heb een dieetwens
Je dieetwens kun je vermelden in het aanmeldformulier.
Als ik niet ben uitgenodigd, kan ik dan alsnog meedoen aan de Vosheuvel200?
Ja, voorwaarde is wel dat je verbonden bent aan een school. Bijvoorbeeld dat je ouder of verzorger van een leerling bent of werkzaam op één van de scholen. Maar ook als stagebedrijf of ambtenaar kun je je opgegeven. Ben je vooral nieuwsgierig, maar val je niet binnen één van de categorieën? Dan kun je je aanmelden als waarnemer en komen kijken op 22 maart. Je kunt dan niet deelnemen aan de gesprekken.
Veelgestelde vragen over het vervolgtraject
Wat gebeurt er met de resultaten?
De uitkomsten van de gesprekken en de voorstellen zijn input voor de ontwikkeling van de nieuwe SO en VSO school. Aan het einde van de bijeenkomst vragen we wie mee wil helpen met de uitwerking.
Zijn er randvoorwaarden gesteld aan de uitkomsten?
De besturen van de scholen hebben uitgesproken zich daadwerkelijk te verbinden aan de uitkomsten van de conferentie. Er zijn een drietal randvoorwaarden:

 • De voorstellen moeten wettelijk mogelijk zijn.
 • De leerkrachten moeten er mee aan de slag kunnen
 • Het moet financieel haalbaar zijn.
Wanneer is de eerste vervolgbijeenkomst na 22 maart?
Deze is nog niet vastgelegd. Hou de website in de gaten.